Ashima ShiraishiCrédits

Reel Rock 11 (2016)
as Self
Out of sight II (2014)
as Ashima Shiraishi
Chasing Winter (2013)
as
Reel Rock 6 (2011)
as