Takao Yoshida

Anniversaire:

10/26/1973

Lieu de naissance:

Morioka, Iwate, Japan:Crédits

(2018)
as Taka Michinoku
(2018)
as TAKA Michinoku
(2014)
as
(2014)
as
(2014)
as Himself
(2014)
as Himself
(2014)
as Himself
(2014)
as Himself
(2014)
as Taka Michinoku
(2013)
as
(2013)
as